Help लॉगिन


सुचना :


निविदा

प्रबोधिनी अमरावती बद्दल थोडक्यात

प्रबोधिनी डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती "प्रबोधिनी अमरावती" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारच्या प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थांपैकी एक आहे. प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सरकारला प्रशिक्षण देण्यासाठी या प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना 1996 मध्ये झाली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी "उत्तम कारभाराचा मार्ग " या उद्देशाने कार्य करणे

आजचे प्रशिक्षण कार्यक्रम

- दिव्यांगाकरीता उपलब्ध सुविधा -

दिव्यांगांचे उपयोगा करीता व्हील चेअर व वाॅकर प्रबोधिनी मध्ये उपलब्ध आहेत.


दिव्यांगांचे सुगम प्रवेशाकरीता प्रशासकीय इमारत व वसतिगृहात रॅम्पची सोय केली आहे.


दिव्यांगांकरीता वसतिगृहाच्या तळमजल्यावर शयनकक्ष व प्रसाधनगृहाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.


दिव्यांगांकरीता प्रशिक्षण कक्षा लगत प्रसाधन गृहाचे निर्मिती करण्यात आलेली आहे.


दिव्यांगांनी वसतिगृह आवार व्यवस्थापक यांच्याकडे मागणी केल्यास अत्याआवश्यक सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

निविदा


प्रबोधिनी दरवर्षी हाऊसकीपिंग सेवा, मेस सेवा, सुरक्षा सेवा, ट्रेनिंग मटेरियल खरेदीसाठी वेगवेगळे निविदा काढतात.


प्रशिक्षण


प्रबोधिनी अमरावती शासनाच्या पायाभरणीसारख्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. अधिकृत, पदोन्नती नंतर प्रशिक्षण, चालना अभ्यासक्रम.


- प्रबोधिनी अमरावती साईट आराखडा -

महत्वाची संकेतस्थळे